Globalisering

Interdisciplinair bekeken
Jacobus Delwaide
Gustaaf Geeraerts

De globalisering raakt aan alle aspecten van ons dagelijks leven. Ze is meer dan alleen maar een economisch fenomeen. Daarom moet ze vanuit verschillende disciplines worden belicht.

Een historische blik, bijvoorbeeld, is belangrijk: zo is het nuttig in gedachten te houden dat de vorige grote globaliseringgolf geëindigd is met de Eerste Wereldoorlog. Zelfs de globaliseringgolf die we vandaag beleven, is noch vanzelfsprekend noch onomkeerbaar. Globalisering zit met andere woorden ingebed in een geheel van machtsverhoudingen en wordt mogelijk gemaakt door een bepaald politiek en juridisch kader.

Deze bundel brengt vijftien auteurs samen die vanuit vijf disciplines - communicatiewetenschap, economie, geschiedenis, politieke wetenschap en rechten - de oorsprongen, vormen en gevolgen van de globalisering analyseren.

Zo verheldert dit boek uiteenlopende aspecten van een gigantisch fenomeen dat ons dagelijks leven raakt. Globalisering interdisciplinair bekeken is een uitmuntende bundel inzake deze materie – de meest uitmuntende in het Nederlands.

Jacobus Delwaide en Gustaaf Geeraerts, als politicologen verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waren experts voor de Parlementaire Werkgroep Globalisering in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Prof. Delwaide doceerde onder andere aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was fellow bij het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar. 
Prof. Geeraerts is directeur van het Brussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS).